HomeKesiswaan

Kesiswaan

Keadaan Siswa, Profil Kelulusan dan OSIS

 

A. Keadaan Siswa

Kelas / Program

L

P

Jumlah

Kelas X A

27

22

49

Kelas X B

28

20

48

Kelas X C

26

23

49

Kelas X D

25

24

49

Kelas X E

24

25

49

Kelas X F

17

31

48

Jumlah Kelas X

147

145

292

Kelas XI IPA1

18

19

37

Kelas XI IPA2

10

27

37

Kelas XI IPA3

10

25

35

Kelas XI IPS1

21

20

41

Kelas XI IPS2

21

20

41

Kelas XI IPS3

22

19

41

Kelas XI IPS4

17

25

42

Kelas XI IPS5

18

25

42

Kelas Bhs

17

13

30

Jlh Kelas XI

154

192

346

Kelas XII IPA1

12

18

30

Kelas XII IPA2

14

16

30

Kelas XII IPS1

22

14

36

Kelas XII IPS2

15

25

40

Kelas XII IPS3

18

17

35

Kelas XII Bhs

12

6

18

Jlh Kelas XII

93

96

189

Jumlah Total

394

433

827

 

B.   Profil Tamatan 3 Tahun terakhir

Tahun Pelajaran

Tamatan %

Rata-rata Nem

Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi

Jumlah

Target

Hasil

Target

Jumlah

Target

2008/2009

95,86 %

100 %

7,01

6,50

65 %

75 %

2009 / 2010

85,32 %

100 %

7,01

6,50

65 %

75 %

2010 /2011

95,32 %

100 %

7,01

6,50

65 %

75 %

 

C.   Angka Mengulang Siswa (3 Tahun Terakhir)

Tahun Pelajaran

kelas X (orang)

kelas XI (orang)

kelas XII (orang)

2009/2010

9

5

2

2010/2011

4

1

2

2011/2012

1

-

2

 

D.   Keadaan Siswa  (3 Tahun Terakhir)

Tahun Pelajaran

Jumlah Siswa

kelas X  (orang)

kelas XI (orang)

kelas XII (orang)

2009/2010

205

199

249

2010/2011

211

184

180

2011/2012

380

192

174

 

E.   SUSUNAN BADAN PENGURUS OSIS

       SMAK ANDALURI

       TAHUN PELAJARAN 2012/2013

 

Ketua OSIS                         : Damianus Djapa Wighul

Wakil Ketua OSIS                 : Diana Natalia Hamapaty

Bendahara I                       : Natalia Inggritha Deppa

Bendahara II                      : Karel Roden Heber

Sekretaris I                         : Maria Grasela Rambu Jola

Sekretaris II                        : Sisilia Mariani Destisary

 

SEKSI-SEKSI

 

1.       Kerohanian

Ketua                  : Paulus Poka Bokol

Wakil ketua           : Maria Delsiana Bili Katoda

Anggota               :                     -      Lidvina Karanja Jasiman

-          Christoforus B. Ivan David

-          Filarius Wangga

-          Ernestus A.U.D. Sipul

2.       Kesenian

Ketua                   : Amboe Sabatudung

Wakil Ketua           : Yunita Mariana Ina

Anggota               :                     -      Pius de Costa Renggo

-          Mariani Ade Ratna

-          Leny Resiona

-          Yosep Smithson Kapitan

 

3.       Kebersihan

Ketua                    : Nofrianus Yosep

Wakil Ketua            : Jems Alfons Ama

Anggota               :                     -      Candra M. Beu

-          Kikimentinus Ngasi Woga

-          Nimade Dwi Ayu Aryati

-          Alfonsus Richard

 

4.       Bela Negara

Ketua                    : Kristianus Novianto Ngongo

Wakil Ketua            : Petrus Renda

Anggota               :                     -      Yulianus Eko Putra Pangkat

-          Umbu Hina Hungga Wali

-          Yuliati E.R.I. Koda

-          Petra Siangallali

 

5.       Keamanan

Ketua                    : Yonatan Tera Djawa

Wakil Ketua            : Agustinus Mario de Gomez

Anggota               :                     -      Klemensio M.P. Anugerah

-          Yasintus Yohanes Watu

-          Felix Lende

-          Matheus Fadly Lordis

 

6.       Olahraga

Ketua                    : Fransiskus Thiar Laleng Bolelerang

Wakil Ketua            : Agustinus Boy Ware

Anggota               :                     -      Anis Kondo

-          Daniel Hollo

-          Frederick Dedi Sangu

-          Imanuel Valentino Dapa Ole

-          Paulus Ng. Mada

-          Marselinus Dawa

-          Maxi Waluwanja

-          Yulianus Tibertius Adi Papa

-          Mauricius Geiger Hadun

7.       Pendidikan

Ketua                    : Odulfus Angki Laka

Wakil Ketua            : Bergita Alfionita Tie

Anggota               :                     -      Maria Hafiana Ita

-          Arianto Dapa Ole

-          Yosefina D. Bolo

-          Libert Letan

 

8.       Humas

Ketua                    : Florensia Angela Wandut

Wakil Ketua            : Agustinus Umbu Robaka

Anggota               :                     -      Melania Rambu Day

-          Johanes A. Ng. Zuba

-          Angel Gadi

-          Fidel Mema

-          Nikolas Ela

-          Heribertus Saputra Rae

-          Sumiati Mora Lambu

-          Jacky Tohu

 

 

Share
comments
Go to top