HomeKomunitasProfil GuruProfil Guru: Drs. Yohanes Takajanji

Profil Guru: Drs. Yohanes Takajanji

Bapak yang satu ini bernama Yohanes Takajanji. Lahir di Sumba Timur, 9 Januari 1959. Ia menyelesaikan pendidikan di SD Katolik Praikundu (1974), SMP Katolik Padadita (1978) dan SMA Negeri 1 (1981), semuanya di Waingapu - Sumba Timur - NTT. Pak John yang sering menamakan dirinya Wuya Rara, artinya Buaya Merah,  sempat mengenyam pendidikan di SMA Katolik Andaluri di kelas 1.

Karena ia tidak meminta ijin dari Kepala SMA Katolik Andaluri untuk mengikuti tes polisi, maka ia dikeluarkan dari sekolah. Nasib sial memang datang seperti kata pepatah “sudah jatuh ditimpa tangga pula” karena  setelah pengumuman tes tersebut, ia dinyatakan tidak lulus dan harus angkat kaki dari SMA Katolik Andaluri. Berkat usaha dari Pater Baggeler, CSsR dan Pater Franz Pfister, CSsR  akhirnya ia mendapat surat pindah dari Kepala SMA Katolik Andaluri pada waktu itu untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Waingapu. Di sekolah ini ia menimba ilmu dan menamatkan pendidikannya pada tahun 1981. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan studi S1 Ekonomi (Keguruan) di Universitas Sanata Dharma - Yogyakarta hingga selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1991-1995 Pak John diangkat oleh YAPNUSDA sebagai guru IPS di SMP Katolik Andaluri, kemudian tahun 1995  ia pindah untuk mengajar Ekonomi di SMA Katolik Andaluri sampai sekarang. Selain itu ia mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Urusan Sarana-Prasarana dan Wali Kelas XII-IS 5. Pak John sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Mottonya ”Kerjasama itu penting, tetapi sama-sama bekerja itu lebih penting”.

Share
comments

Tulisan Lain

Go to top